Välkommen!

Livet är underbart och spännande men också oförutsägbart och påfrestande. Vi kan alla hamna i situationer som vi inte är förberedda på och som är svåra att hantera på egen hand.

Det kan då vara skönt att prata med en psykoterapeut som objektivt och teoretiskt kan “lotsa dig” genom din problematiska situation.

Att få läkas själsligt beskrivas av många som en inre lättnad – att livet blir mer nyanserad och kvalitativt. Andra beskriver att terapi gett dem en inre lugn, acceptans och tillfredshet med sig själv och livet.

Vilket som gläds jag av att få vara delaktig i andras läkande och samtidigt själv utvecklas i mötet med andra människor.

Genom åren har jag arbetat med både unga och äldre i olika faser i livet och med ett brett spektrum av problem.  Jag har många erfarenheter av att man genom psykoterapi kan uppnå önskvärda förändringar i sitt liv.

Jag utgår alltid från dig och din situation. Tillsammans ökar vi medvetenheten om dig själv, dina tankar och känslor och ditt livsmönster. Insikterna & verktygen du får skapar en större medvetenhet och handlingskraft vilket gör att du frigör din energi till att göra klokare val. Således får du bättre möjligheter att skapa det liv du vill leva.

Du förtjänar att må bra – att vara den bästa utgåvan av dig själv!