Vad är Psykoterapi?

Psykoterapi

Psykoterapi handlar om att hjälpa individer som fastnat i ett dysfunktionellt levnadsmönster som gör att de inte kan leva det liv de vill. Med hjälp från terapeuten får man möjligheten att identifiera problematiska tankar och beteenden som leder till känslomässigt och kroppsligt lidande. Målet är att bryta de dysfunktionella mönstren mot mer funktionella och hälsofrämjande strategier.

Jag använder mig av empiriskt beprövade teorier och metoder (KBT) för att hjälpa dig att förstå och ändra din livssituation eller dina symtom. Samtalen utgår från dina  behov och ger dig perspektiv och verktyg.

Jag är medlem i sfKBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteende inriktade terapier – www.sfkbt.se  och BTF – www.kbt.nu ( Beteendeterapeutisk föreningen), vilket innebär att jag får ta del av och använder mig av senaste forskning inom KBT terapi.

Antal sessioner i psykoterapi kan variera från 5 – 20 samtal eller flera vid behov.

Problem och symtom jag behandlar/ kan ge stöd/rådgivning i är:

  • Nedstämdhet/Depression
  • Ångestsyndrom (social ångest, GAD, panikångest, fobier, agorafobi)
  • Stress/utmattningssyndrom
  • Sömnproblem
  • Låg självkänsla/identitetsfrågor/etnicitet/HBTQ
  • Ätstörningar/bulimi, ätstörning UNS
  • Livskris, sorgreaktioner
  • Relationsproblem – parterapi/separation eller andra konflikter?
  • Destruktiv livsstil- missbruk
  • Ny roll i livet- nybliven förälder eller nybliven chef?

I dagens högpresterande samhälle behöver både unga och vuxna alltmer stöd och vägledning för att ta sig igenom livets olika faser. Psykoterapi är en möjlighet till förändring – att se nya möjligheter och att få verktyg att hantera livet bättre.

Vem kan gå i psykoterapi?

På min mottagning i Vasastan, tar jag emot människor i alla åldrar som är beredda att arbeta med sina problem.

Jag rekommenderar även psykoterapi/KBT för dig som använder medicinering mot ångest, sömnstörning och nedstämdhet.