Parterapi

Jag hjälper er att identifiera och medvetandegöra dysfunktionella kommunikationsmönster och beteenden. Syftet är att hitta mer funktionella kommunikationsmönster – att ni lär er lyssna på och validera varandra. Utmaningen ligger i att förstå varandras reaktionsmönster och känslor baserat på tidigare erfarenheter eller otillfredsställda behov i livet.  Hur kan ni bättre förstå och vilja bemöta varandras olikheter och behov? – Att medvetet vara fina och omsorgsfulla mot varandra. På sikt höjer dessa sundare beteenden självkänslan och välmåendet hos er båda och förutsättningen för en god kärleksrelation.

Samtalen sker i trevliga lokaler i Vasastan – Stockholm.