Stöd och utbildning vid NPF

Jag erbjuder  föräldrarstöd för familjer som har barn med neuropsykiatriska diagnoser – ”NPF” ( ADHD, autism mm), något som ligger mitt hjärta nära.

Frågor jag kan vara behjälplig att bearbeta, utbilda och ge verktyg i är:

  • Hur kan man hjälpa och bemöta sitt/sina barn/familjemedlemmar med ADHD eller autism?
  • Hur påverkar diagnosen familjen?
  • Hur kan man ta hand om sig själv när man behöver stödja en person med ADHD eller autism?
  • Var kan man få ytterligare stöd och hjälp och vilka rättigheter har man?
  • Hur ska man som förälder bemöta skolan/förskola och vilka krav kan man ställa?
  • Vart kan mitt barn få stöd/terapi?