Utbildning & erfarenhet

Legitimerad psykoterapeut i KBT, Medicine Magister – Karolinska Institutet (2015-2018)

Vidareutbildning i KBT – korttidsbehandling och schematerapi – Kognitiva Institutet (2015)

Handledarutbildning för vård- och omsorgspedagoger (2009)

Grundläggande utbildning i psykoterapi psykodynamisk/ relationell inriktning (2007-2009)

Utredningssociologistudier vid Stockholms Universitet (2001-2003)

Vidareutbildning i barn- och ungdomspsykiatri, Norge (1999)

Kurs i handledningsmetodik, Norge (1998)

Bachelor i Social- omsorgsvetenskap, Norge (1994-1997)

Nuvarande verksamhet

Jag tar emot patienter privat för parterapi/psykoterapi sedan 2008. Parallellt med detta arbetar jag som psykoterapeut på konsultbasis på TäbyKyrkby Husläkarmottagning.

Tidigare erfarenheter

Psykoterapeut/parterapeut- KBT inom primärvård och specialistpsykiatrin med unga vuxna & psykisk ohälsa, ätstörningsproblematik och psykos sjukdomar.

Handledare/Utbildare- konsult

Samtalsterapeut-primärvård/egen firma

Skolkurator/konsult

Handledning och coachning av personal och chefer inom vården

Kurator för hörselpatienter

Kurator för flyktingar

Behandlare för ungdomar med svåra psykosociala problem

Behandlare för unga med neuropsykiatriska funktionshinder

Forskarassistent på socialstyrelsen

Friskvårdsintruktör

Biträdande enhetschef på behandlingshem för unga

Personlig assistent