Praktisk information & pris

Innan du beslutar dig för att börja i psykoterapi träffas vi en gång för ett orienterande samtal. Du får då möjlighet att berätta om de problem eller symtom du har. Det är viktigt att vi får en ömsesidig kontakt och att du känner förtroende och trygghet.

Om du vill gå vidare och påbörja själva terapin gör vi upp en gemensam målsättning och plan för när vi träffas. Vanligtvis blir det en gång i veckan om vi inte kommer överens om annat. Hur lång terapin blir beror på din problematik.

Individuell psykoterapi/KBT är på 50 minuter och kostar 1200 kronor per session.

Övriga villkor

Avbokning av samtal måste göras minst 48 timmar i förväg, då samtalet annars debiteras.