Du förtjänar att må bra – att vara den bästa utgåvan av dig själv!

Jag utgår alltid från dig och din situation. Tillsammans ökar vi medvetenheten om dig själv, dina tankar och känslor och ditt livsmönster. Insikterna & verktygen du får skapar en större medvetenhet och handlingskraft vilket gör att du frigör din energi till att göra klokare val. Således får du bättre möjligheter att skapa det liv du vill leva.

Mina tjänster

Mina tjänster inom samtal & terapi

Om mig

Karen John Åstrand – Socionom, Leg. Psykoterapeut KBT/Medicine magister

Jag heter Karen John Åstrand och har hela min yrkeskarriär arbetat med människors psykiska och fysiska hälsa i olika skeden i livet – som pedagog, kurator, psykoterapeut, handledare, föreläsare & inspiratör.

Sedan 1997 har jag arbetat kurativt och behandlande med psykisk ohälsa bland ungdomar placerade på behandlingshem och elever i grundskolan. Från 2007 då jag påbörjade min utbildning inom psykoterapi har jag arbetat med behandling av psykisk ohälsa på olika vårdcentraler i Stockholm och inom egen firma där jag erbjudit psykoterapi, parterapi och handledning av vård och omsorgspedagoger.

Mer om mig
Insikter

Insikter, idéer och inspiration

Referenser