fbpx

Arbetsmetod parterapi

Parsamtalen bygger på kommunikations – och relationella teorier med kognitiva - och beteendeterapeutiska verktyg (KBT).
För par med djupare svårigheter som bottnar i anknytningssår jobbar vi med EFT (Emotional Focused Therapy). EFT grundar sig i att medvetandegöra otillgodosedda känslomässiga behov och reaktioner på detta. Ni får hjälp att förstå och bemöta era olika behov vilket leder till en mer empatisk, lugnare och tillfredsställande relation.
Strukturerade övningar, självhjälpsböcker och hemuppgifter ingår.

Vi identifierar destruktiva mönster i ert förhållande där ni blir medvetna om era  känslor och behov, men också hur era beteenden påverkar varandra både omedvetet och medvetet. Vi tränar på samspel och kommunikation vilket innebär att ni kommer få uppgifter att arbeta med hemma. Att klargöra behov och önskemål och att öva lyhördhet, närvaro och engagemang är viktiga nycklar till harmoniska förhållanden.

Praktisk information och pris parterapi

Parterapin inleds med ett orienterande samtal där vi tar reda på vart ni står i dag och vad ni vill jobba på. Därefter har vi ett individuellt samtal med båda för att förstå hur era anknytningsmönster och känslomässiga sår skapades och hur dessa påverkar din nuvarande relation. Sessionerna är på 75 min och kostar 1950:-. Det individuella samtalet är på 50 min och kostar 1350:-

De första sessionerna ses vi lite oftare tills vi har upparbetad en god arbetsallians. Därefter kan samtalen vara med större intervall – oftast med två till fyra veckors mellanrum då ni får uppgifter att arbeta med mellan sessionerna.

Övriga villkor

Avbokning/ombokning av samtal måste göras minst 48 timmar i förväg, då sessionen annars debiteras med fullt pris.

Jag samarbetar med:

www.bokapsykolog.se

Meela: www.meelahealth.com och

Hanna Wallensteen:  www.psykologperspektiv.se