fbpx

Att leda andra är en gåva men också ett stort ansvar! Din uppgift är att vägleda och handleda andra till motivation, utveckling och välmående i sitt arbete. Ledarrollen är som oftast ensam och det kan vara avlastande att ha en stöttespelare och vägledare, speciellt under dina första år som ledare. Coachande samtal kan vara ett verktyg att ständigt utvecklas och känna framsteg i ditt ledarskap.

Hur bygger du effektiva och välmående team på ett professionellt och konstruktivt sätt? Och hur tar du hand om dig själv som ledare – sätter gränser, hittar balans mellan arbete och fritid, egen utveckling och långsiktigt tänk i ditt ledarskap?

Jag arbetar med nyckelord som öppenhet, kommunikation, samarbete & trivsel. Dessa egenskaper kräver övning och vilja. Genom  workshops eller enskilda samtal i teambuilding och ledarutveckling stötas och blötas dessa begrepp och deras innebörd. Syfte är att skapa positiv utveckling och hälsosamma verksamheter.

Kontakta mig för önskemål om upplägg & offert!

Stöd och utbildning vid NPF

Jag erbjuder  föräldrarstöd för familjer som har barn med neuropsykiatriska diagnoser – ”NPF” ( ADHD, autism mm), något som ligger mitt hjärta nära.

Frågor jag kan vara behjälplig att bearbeta, utbilda och ge verktyg i är:

  • Hur kan man hjälpa och bemöta sitt/sina barn/familjemedlemmar med ADHD eller autism?
  • Hur påverkar diagnosen familjen?
  • Hur kan man ta hand om sig själv när man behöver stödja en person med ADHD eller autism?
  • Var kan man få ytterligare stöd och hjälp och vilka rättigheter har man?
  • Hur ska man som förälder bemöta skolan/förskola och vilka krav kan man ställa?
  • Vart kan mitt barn få stöd/terapi?