Jag heter Karen John Åstrand och har hela min yrkeskarriär arbetat med människors psykiska hälsa i olika skeden i livet – som pedagog, kurator, psykoterapeut, handledare, föreläsare & inspiratör.

Sedan 1997 har jag arbetat kurativt och behandlande med psykisk ohälsa bland ungdomar placerade på behandlingshem och elever i grundskolan. Från 2007 då jag påbörjade min utbildning inom psykoterapi har jag arbetat med behandling av psykisk ohälsa på olika vårdcentraler i Stockholm och inom egen firma där jag erbjudit psykoterapi, parterapi och handledning av vård och omsorgspedagoger.

Våren 2018 är jag Legitimerad psykoterapeut i KBT och Medicine magister, vilket jag  stolt över eftersom det varit en lång resa att bli psykoterapeut. Det har inte alltid varit självklart att jag skulle nå mitt mål, men nu är jag här – redo att stötta och hjälpa dig med all teori, kunskap och erfarenhet som jag samlat på mig genom åren – både i mitt arbete och i mitt personliga liv! Jag vill påstå att jag levt, lärt och utvecklats och tagit mig igenom svåra situationer som jag rest mig ifrån. Nu vill jag ge dig möjligheten att göra samma sak – att bli fri från hämmande tankar och känslor och problematiska levnadsmönster som hindrar dig leva det liv du vill leva.

I mitt arbete som psykoterapeut får jag enormt mycket positiv feedback i mötet med mina patienter. Det är en förmån att få se hur människor utvecklas och tar nya steg i livet!

Utbildning & erfarenhet

 • Legitimerad psykoterapeut i KBT, Medicine Magister – Karolinska Institutet (2015-2018)
 • Vidareutbildning i KBT – korttidsbehandling och schematerapi – Kognitiva Institutet (2015)
 • Handledarutbildning för vård- och omsorgspedagoger (2009)
 • Grundläggande utbildning i psykoterapi psykodynamisk/ relationell inriktning (2007-2009)
 • Utredningssociologistudier vid Stockholms Universitet (2001-2003)
 • Vidareutbildning i barn- och ungdomspsykiatri, Norge (1999)
 • Kurs i handledningsmetodik, Norge (1998)
 • Bachelor i Social- omsorgsvetenskap, Norge (1994-1997)

Nuvarande verksamhet

Jag tar emot patienter privat för psykoterapi, KBT och parterapi sedan 2008. Parallellt med detta är jag konsult  som familjebehandlare/parterapeut på Familjemottagningen i Mörby och på Stockholms Parrådgivning  i Stockholm.

Tidigare erfarenheter

Psykoterapeut/parterapeut- KBT inom primärvård och specialistpsykiatrin med unga vuxna & psykisk ohälsa, ätstörningsproblematik och psykos sjukdomar.

 • Handledare/Utbildare- konsult
 • Samtalsterapeut-primärvård/egen firma
 • Skolkurator/konsult
 • Handledning och coachning av personal och chefer inom vården
 • Kurator för hörselpatienter
 • Kurator för flyktingar
 • Behandlare för ungdomar med svåra psykosociala problem
 • Behandlare för unga med neuropsykiatriska funktionshinder
 • Forskarassistent på socialstyrelsen
 • Friskvårdsinstruktör
 • Biträdande enhetschef på behandlingshem för unga
 • Personlig assistent