fbpx

Livet är underbart och spännande men också oförutsägbart och påfrestande. Vi kan alla hamna i situationer som vi inte är förberedda på och som är svåra att hantera på egen hand. Det kan då vara skönt att prata med en psykoterapeut som objektivt och teoretiskt kan “lotsa dig” genom din problematiska situation.

Att få läkas själsligt beskrivas av många som en inre lättnad – att livet blir mer nyanserad och kvalitativt. Andra beskriver att terapi gett dem en inre lugn, acceptans och tillfredshet med sig själv och livet.

Mina tjänster

Samtalsterapi på distans

Jag erbjuder säkra videosamtal genom Kaddio. Samtalen innehåller samma terapeutiska innehåll och kvalitet som fysiska samtal. Du får skattningsformulär, material och övningar skickat via mejl i Kaddio.

På det viset kan du vara mer flexibel när det “kör ihop” sig. Det ger en möjlighet att ändå kunna ha din session trots förkylning eller mindre besvär.