fbpx

I en artikel i Aftonbladet pluss är jag med och skriver kring hur olika inkomster i en parrelation kan påverka förhållandet negativt. Här får du råd om hur man kan hantera problemet...

– Ekonomi och jämställdhet är för de flesta av oss kopplat till känslor och erfarenheter från barndomen. Om man kommer från trygga ekonomiska förhållanden så kanske frågor kring pengar kan vara relativt oladdade, men för andra kan ekonomin vara kopplat till trauman –  till exempel att man som barn hade knaper ekonomi och det fans en ängslighet kring att ha råd till hyran eller att föräldrarna bråkade om ekonomi. 
 
Frågor kring ekonomi kan därför vara en känslomässig trigger för många och för de flesta har ekonomin en koppling till trygghet, frihet och självständighet. Med andra ord lär ekonomin vara en källa till konflikt – det är faktisk det området som står högst upp på det par bråkar om, men det är också det par undviker att prata om av rädslan för att komma i kontakt med jobbiga känslor. Till exempel kan den med sämre ekonomi känna sig underlägsen och ha mindre makt i relationen. 
 
Ofta känner den som tjänar mindre en begränsad frihet och ett beroende av den som tjänar mer vilket på sikt påverkar självkänslan till den som tjänar mindre. Om den ena blir ekonomisk beroende av den andra kan det leda till maktobalanser, stress och konflikter parterna emellan och därmed – för båda- en ökad otrygghet och distans. Det kan vara klokt att tänka att man ska klara sig själv ekonomiskt även om man lever ihop och se till att leva på ett sätt där båda parter kan klara sig ekonomiskt på egenhand om man behöver separera. Att ekonomin inte ska vara ett hinder för att lämna en destruktiv relation.
 
3 tips
– Prata om ekonomi på ett tidigt stadium i relationen även om det för tillfället inte verkar vara ett problem. Därmed blir ämnet på sikt mindre laddad och man kan friare uttrycka vad man känner kring det faktum att den ena tjänar mer eller mindre – vad det faktiskt innebär känslomässigt och inte bara praktiskt för parterna?
 
Våga prata om ekonomin regelbundet och särskilt när förutsättningarna eller ekonomin förändras – hur ska vi göra nu, vad känns bäst nu och är vi eniga, känns det rättvist?
 
– Tänk på att enighet och transparens kring ekonomin bidrar till en trygg bas i förhållandet för båda, vilket ökar närheten, tryggheten och tilliten emellan er generellt.

 

https://www.aftonbladet.se/relationer/a/8J790d/olika-inkomst-i-relationen-sa-loser-ni-problemen